Samverkan och innovation

Fyra personer som står runt ett runt bord.

Uppsala universitet välkomnar ett brett samarbete med det omgivande samhället. Vi kan till exempel hjälpa kommuner, myndigheter, företag och organisationer med kompetensutveckling av personal genom skräddarsydda utbildningar – uppdragsutbildning.

Inom våra utbildningar kan studenter genomföra uppdrag på olika typer av organisationer. Via våra annonsportaler CareerGate och Studentkraft kan du lägga upp projekt som studenter kan söka. På CareerGate kan du även hitta nyutexaminerade studenter.

Inom forskningen finns det två huvudsakliga samarbetsformer: uppdragsforskning och samverkansforskning.

Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset

Kirurger i en operationssal.
Foto: Johan Alp

Tillsammans utbildar Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet årligen över 3 000 läkare, sjuksköterskor och annan kvalificerad vårdpersonal. Vi bedriver världsledande forskning för att skapa nya behandlingar och lösa allvarliga sjukdomars gåtor.

Mer än 400 medarbetare delar sin anställning mellan universitetet och sjukhuset. Den kliniska forskningen omsätter omkring 500 miljoner kronor och genererar cirka 1 500 vetenskapliga publikationer varje år.

Läs mer om Uppsala universitets och Akademiska sjukhusets långa samarbete.

Innovationsprojekt vid Uppsala universitet

Få en inblick i den innovationsutveckling som sker på Uppsala universitet! Här presenterar vi ett axplock av projekt där nya lösningar tar form ur forskning och utbildning till nytta för samhället.

Nationella kompetenscentrum

Vinnova finansierar ett antal nationella kompetenscentrum där universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer i nära samarbete bedriver forskning inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Följande tre kompetenscentrum leds från Uppsala universitet.

Kvinna i labrock med blå plasthandskar.

Vi kompetensutvecklar din personal

Uppsala universitets utbildningar för kompetensutveckling bygger på aktuell forskning och erfarenhetsbaserad kunskap. Vi erbjuder ett brett utbud av öppna kurser/program för individer och anpassade program för myndigheter, organisationer och företag.

Fortbildning för organisationer och företag

Fortbildning för lärare

Styrdokument för samverkan

Samverkan är alla samarbeten inom forskning och utbildning mellan universitetet och aktörer i det omgivande samhället. Här hittar du universitetets styrdokument som rör samverkan.

Senast uppdaterad: 2021-04-14