Samverkan och innovation

Uppsala universitet välkomnar ett brett samarbete med det omgivande samhället. Vi kan till exempel hjälpa kommuner, myndigheter, företag och organisationer med kompetensutveckling av personal genom skräddarsydda utbildningar – uppdragsutbildning.

Inom våra utbildningar kan studenter genomföra uppdrag på olika typer av organisationer. Via våra annonsportaler CareerGate och Studentkraft kan du lägga upp projekt som studenter kan söka. På CareerGate kan du även hitta nyutexaminerade studenter.

Inom forskningen finns det två huvudsakliga samarbetsformer: uppdragsforskning och samverkansforskning.

Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset

Operation.
Foto: Johan Alp

Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset bedriver tillsammans världsledande medicinsk forskning och utbildning av läkare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Mer än 400 medarbetare delar sin anställning mellan universitetet och sjukhuset. Den kliniska forskningen omsätter omkring 500 miljoner kronor och genererar cirka 1 500 vetenskapliga publikationer varje år. Samtidigt får närmare 3 000 av universitetets studenter sin praktiska grund- och vidareutbildning vid sjukhuset.

Läs mer om Uppsala universitets och Akademiska sjukhusets långa samarbete.

Vi kompetensutvecklar din personal

Uppsala universitets utbildningar för kompetensutveckling bygger på aktuell forskning och erfarenhetsbaserad kunskap. Vi erbjuder ett brett utbud av öppna kurser/program för individer och anpassade program för myndigheter, organisationer och företag.

Fortbildning för organisationer och företag

Fortbildning för lärare