Samverkan och innovation

Uppsala universitet är till för dig och hela samhället. Här skapas kunskap, kompetens och lösningar som alla har nytta av. Tillsammans med dig och andra kan vi nå ännu längre i vår strävan mot en hållbar framtid.

Är din organisation vår nästa samarbetspartner?

Ta del av kunskapsfronten inom ett relevant ämnesområde och utvecklas med nya resultat och innovativa lösningar. Vårt mål är enkelt – det ska vara lätt för dig och ditt företag eller din organisation att samverka med våra forskare. Därför erbjuder vi stöd i varje steg av processen, från inspiration, matchmaking och kunskapsutbyte till fullfjädrade och finansierade samarbeten. Vad behöver du?

Samarbeta med våra forskare

UU Samverkan – vi hjälper forskning och innovationer göra nytta

Människor som pratar på ett kontor

Hitta en expert inom hållbarhet

Oavsett om du letar efter en expert för att hjälpa ditt företag, hålla ett föredrag eller leda ett projekt, hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person. Här har vi samlat forskare vid Uppsala universitet som är experter inom olika typer av hållbarhetsfrågor, som en resurs för dig och för att underlätta för forskarna att knyta nya kontakter och nyttiggöra sin forskning ännu mer.

Hitta forskare och experter inom hållbar utveckling.

Tecknad jordglob

Vårt största samarbete

Kirurger i en operationssal.
Foto: Johan Alp

Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet utbildar tillsammans årligen över 3 000 läkare, sjuksköterskor och annan kvalificerad vårdpersonal. Vi bedriver världsledande forskning för att skapa nya behandlingar och lösa allvarliga sjukdomars gåtor.

Mer än 400 medarbetare delar sin anställning mellan universitetet och sjukhuset. Den kliniska forskningen omsätter omkring 500 miljoner kronor och genererar cirka 1 500 vetenskapliga publikationer varje år.

Läs mer om Uppsala universitets och Akademiska sjukhusets långa samarbete.

Innovationsprojekt vid Uppsala universitet

Få en inblick i den innovationsutveckling som sker på Uppsala universitet! Här presenterar vi ett axplock av projekt där nya lösningar tar form ur forskning och utbildning till nytta för samhället.

Nationella kompetenscentrum

Vinnova finansierar ett antal nationella kompetenscentrum där universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer i nära samarbete bedriver forskning inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Följande tre kompetenscentrum leds från Uppsala universitet.

Kvinna i labrock med blå plasthandskar.
Senast uppdaterad: 2022-12-06