Toxikologi

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG209

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Alla kemikalier kan vara farliga i tillräckligt hög dos. Kursen ger dig kunskapen att förstå och förklara när, var och hur kemikalier och läkemedel blir giftiga. Kursen blandar föreläsningar med laborationer och seminarier för att täcka in följande aspekter:

  • hur kemikalier absorberas, metaboliseras och elimineras från kroppen
  • olika organs betydelse för avgiftning av kemikalier
  • neurologiska och endokrinologiska effekter av kemikalier
  • utvecklingsbiologi; effekter av miljötoxiner och läkemedel
  • generella genetiska testmetoder för att detektera genetiskt inducerad skada.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin