Ekologi

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG606

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om ekologiska frågeställningar och principer på individ-, populations-, samhälls- och ekosystemnivå. Kursen ger tillämpbara kunskaper i ämnets hela bredd och utgör en bas för vidare studier i ämnet.

Kursen innehåller bland annat grundläggande definitioner och begrepp, ekosystemets flöden av energi och material, samt struktur och funktion hos ekologiska samhällen. Andra delar som behandlas är fördelningsmönster i naturen, olika typer av mellanartsrelationer, såsom konkurrens och predation samt populationers struktur och dynamik.

Distanskursens upplägg: Kursen ges helt som nätburen distansutbildning. Kommunikationen mellan lärare och student sker på lärplattformen Canvas (Studium) genom forum och e-post, samt genom lärares feedback på inlämningsuppgifter. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

Naturkunskap 2 kan ersättas av Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2 och Kemi 1.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin