Objektorienterad programmering med Java

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1DL028

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Om kursen

Java är ett modernt programspråk som genom sina speciella egenskaper har blivit det strategiska valet för utveckling av internetapplikationer. Men Java är också ett generellt språk som är både enkelt och elegant, och som bygger på de bästa idéerna från tidigare språk.

Denna kurs vänder sig till datoranvändare för vilka begrepp som fönster, menyer, webbsidor och internet är välkända och naturliga. Man är van vid att program har grafiska användargränssnitt och att de kan kommunicera med avlägsna datorer via nätet. Men grafiska program och kommunikationsprogram kan lätt bli mycket komplicerade. De har därför normalt inte behandlats i grundläggande programmeringskurser. Med Java har förutsättningarna förändrats.

Java är ett modernt, objektorienterat och plattformsoberoende programspråk. Det har också ett mycket omfattande klassbibliotek för programmering av användargränssnitt, nätverkskommunikation, etcetera. Denna kurs ger exempel på både grafiska program och program som kommunicerar över internet. Speciellt kan klasserna i biblioteket Swing användas för att konstruera program med moderna användargränssnitt.

I kursen visas exempel på UML (Unified Modeling Language), ett grafiskt språk för att presentera objekt, klasser, relationer och gränssnitt mellan olika klasser. Vi ger även exempel på användning av "collection classes" för att konstruera komplexa datastrukturer.

Kursen är speciellt lämpligt om du kan programmering sedan (långt) tidigare och vill lära dig att använda Java på rätt sätt. En stor del av inlärningen sker genom obligatoriska inlämningsuppgifter och projekt. Kursen kan byggas på med med ordinarie dagkurser i datavetenskap.

Kursen är avsedd som en fortsättning på Datorer och programmering men vänder sig även till yrkesverksamma datavetare, ingenjörer och motsvarande.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt webbaserad och undervisningen sker via internet. Hela kursen med kursmaterial och uppgifter samt lärarhandledning finns på webben.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin