Datorarkitektur I

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1DT016

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen omfattar funktion och uppbyggnad av datorer. Mikroprogrammering av styrenheten för att kontrollera delar som bussar, minnen ut- och inmatning, samt programexekvering är centralt, liksom användning av assemblerprogram.

Kursen har fler uppgifter än Datorarkitektur I, 5 hp.

Distanskursens upplägg: Kursen examineras med obligatoriska inlämningsuppgifter och tentamen. Den skriftliga tentamen är på plats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin