Projekt DV

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DT054

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen drivs i projektform i grupper om 10-15 studenter, där man på beställning av företag, och i tätt samarbete med dessa, tar fram prototyper till distribuerade programvarusystem. Mobiltelefonitjänster och e-handelslösningar är bra exempel på sådana system, men exakt vilka tillämpningarna är beror på företag och antalet studenter. Kursen lär ut och använder moderna agila projektmetodiker för programutveckling, exempelvis Scrum.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin