Astrofysik II

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA205

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen genomförs i seminarieform. Innehållet koncentreras mot aktuella företeelser och problemställningar inom astronomin. Under seminarierna presenterar deltagarna aktuella forskningsresultat från en specifik gren av astronomisk forskning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin