Geomorfologi och jordens ytprocesser

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GE042

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I denna kurs kommer du att lära dig om landskapets form och utveckling över tid och rum och hur det påverkas av ett komplext samspel mellan klimat, geologiska, hydrologiska och kryosfäriska processer. Geomorfologi har betydelse för hur människan utnyttjar landskapet och förändrar det och för att förstå orsaker och effekter av naturkatastrofer. En viktig fokus för kursen är landformers utveckling i olika klimat-, rums- och tidsperspektiv. I kursen ingår även en praktisk del med exkursion.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin