Handel, kapitalism och global utveckling - ekonomisk förändring före det industriella genombrottet

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2EH413

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap kring den ekonomiska utvecklingen i Sverige och världen, särskilt Europa från senmedeltid och fram till det industriella genombrottet. Fyra olika teman betonas:

  1. det förindustriella jordbrukets förutsättningar och omvandling
  2. den demografiska utvecklingen, inbegripet levnadsstandardens utveckling
  3. hantverkets och den tidiga förädlingsindustrins (protoindustrins) förutsättningar, betydelse och utveckling
  4. handelns utveckling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin