Freds- och konfliktkunskap A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 2FK009

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger kunskap om freds- och konfliktforskningens centrala frågeställningar och begrepp, samt om centrala forskningsresultat rörande väpnade konflikters uppkomst, utveckling och lösning. Kursen syftar vidare till att öva förmågan att självständigt genomföra en konfliktanalys. Kursen består av fyra moment om vardera 7,5 hp.

Undervisning ges på engelska, men seminarier och skriftliga uppgifter kan göras på antingen svenska eller engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin