Nationalekonomi B: Utvecklingsekonomi

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2NE675

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen börjar med en kort översikt över utvecklingsekonomiernas särdrag och presenterar olika mått som används för att mäta utvecklingen, samt en diskussion om ekonomisk tillväxt kontra utveckling. Sedan analyseras olika tillväxtteorier följd av en diskussion om statens roll i utvecklingsprocessen, teoretiskt och historiskt.

Resten av kursen försöker behandla frågor som följande: Vad menas med fattigdom och hur mäts det? Vad är sambandet mellan ekonomisk tillväxt, fattigdom och inkomstfördelning? Är den höga befolkningstakten ett allvarligt problem? Hur har utbildnings- och hälsotrenderna varit i dessa länder de senaste decennierna och hur ser ut de framtida utsikterna? Ska dessa länder industrialisera sig på bekostnad av jordbruket? Vad menas med bistånd och globalisering, hur påverkas utvecklingsländerna?

Diskussionerna omfattar också diverse ekonomisk politik som kan främja utvecklingen. Jordbrukspolitik, industripolitik och handelspolitik är några sådana exempel. Under kursen används åtskilliga exempel från U-länder i Asien, Afrika och Latinamerika för att bättre belysa olika aspekter av utvecklingsfrågan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin