Literacy i förskola och skola - didaktiska perspektiv på teorier, centrala begrepp och analytiska metoder

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 4PE253

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

I kursen behandlas aktuell didaktisk och ämnesdidaktisk forskning om literacy, språk, undervisning och lärande i förskola och skola. Vidare behandlas analyser och analysmetoder inom literacyforskning. Dessutom diskuteras olika innehållsval i utbildning och undervisning.

Kursen ges sen eftermiddag/kväll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin