Litteratur och intersektionalitet

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EN501

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Teorier med intersektionella perspektiv fokuserar på de många och komplexa sätt som olika typer av identiteter (till exempel genus, sexualitet, klass, ras) och olika sociala diskriminerings- och exkluderingsmekanismer påverkar varandra. Kursen beskriver hur teorierna har utvecklats med tiden och undersöker hur de har behandlats i litteraturen. Vi reflekterar också över hur vi läser litterära texter ur ett intersektionellt politiskt perspektiv, och över värdet av detta.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin