Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi 2

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5GR015

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen utgör en breddning i förhållande till första kursen Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi. Den ger en systematisk presentation av ytterligare ett aktuellt forskningsområde av relevans för den grekiska filologin och av teorier och metoder som är relaterade till detta område.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin