Politisk ekologi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KA404

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Ekologi är i grunden en politisk fråga. I denna kurs jämför vi urbefolkningars "eko-kosmologier" med västvärldens ekologiska paradigm vilka har sin grund i vetenskapen. Genom nutida fallstudier kommer kursen att illustrera pågående konflikter över resurser, belysa moderna koncept som "hållbar utveckling" och diskutera användbarheten av modellen "Tragedy of the Commons".

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin