1900-talets mode och miljöer

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5KV824

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar 1900-talets interiörer och mode ur ett konstvetenskapligt, kultur- och socialhistoriskt perspektiv. Kursen följer ett både kronologiskt och tematiskt upplägg där frågor rörande genus, social identitet och konsumtion belyser olika aspekter av stilidealen under 1900-talets snabbt och dramatiskt skiftande decennier. Svenska miljöer studeras utifrån en internationell bakgrund. De kunskaper och färdigheter kursen ger kan användas för verksamhet inom skolor, museer och media.

1900-talets mode och miljöer är en fristående fortsättning på kursen Dräkt- och interiörhistoria (30 hp).

Distanskursens upplägg: Dator med internetuppkoppling krävs. Vi använder Zoom för seminarier och föreläsningar. Lärarstöd via e-post, diskussionsforum, chatt etcetera. Inga obligatoriska träffar på campus.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin