Latinsk paleografi med kodikologi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LA050

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger grundläggande insikter i den latinska skriftens utveckling fram till cirka 1600, kännedom om antik och medeltida bokhistoria samt övning i läsning av medeltidshandskrifter.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin