Syntax i världens språk

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LN140

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en fördjupning i ett urval av syntaktiska konstruktioner med syfte att belysa deras typiska egenskaper i världens språk. Exempel på syntaktiska konstruktioner som tas upp på kursen är ordklassystem (typiska karakteristika för huvudordklasserna; hur universella är ordklasserna substantiv, verb, adjektiv och adverb) och satsfogningskonstruktioner (koordination, subordination, satskedjor, serieverbskonstruktioner). Analys och diskussion av de behandlade syntaktiska företeelserna ska illustrera hur syntaktiska mönster i svenska och engelska överensstämmer med eller skiljer sig från mönster som är allmänt förekommande i världens språk.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin