Lingvistik C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5LN213

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom lingvistikens centrala områden samt inom områden valda i enlighet med din specialisering. Den ger grundlig träning i att genomföra en självständig lingvistisk studie.

Kursen ges huvudsakligen på svenska, men vissa delkurser kan komma att ges på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin