Funktionell grammatik II

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5LN233

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen tar upp grammatiska konstruktioner på meningsnivå från ett funktionellt perspektiv. Vid beskrivning av dessa syntaktiska konstruktioner tas hänsyn även till deras semantiska och pragmatiska egenskaper.

Kursen ingår även som delkurs i Lingvistik C och kan inte läsas tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin