Polska I

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5PL000

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Detta är en kurs för dig som vill lära dig ett språk som talas av cirka 40 miljoner polacker i grannlandet och i världen. Dessutom är polska ett av de större språken i EU. Att kunna polska ökar din förståelse för Polens historia, kultur och traditioner.

Polska I ger en effektiv introduktion till polskt uttal, grundordförråd och språkstruktur. Du repeterar också den grammatiska terminologin för att sen fortsätta med språkvetenskapliga studier. Kursen passar för såväl nybörjare som för dig som har läst polska som modersmål och vill repetera samt aktivera språket.

Kursen går på halvfart men förutsätter åtskilligt självständigt arbete.

Distanskursens upplägg: Du arbetar individuellt men med undervisning via internet minst en gång i veckan. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängliga via internet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin