Postsocialistiska nationalismer i litteratur, film och konst

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5RY052

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar nationalismens återkomst och dess roll i identitetsformation i valda postsocialistiska länder efter 1989. Du kommer att bekanta dig med nationalismens kulturella yttringar inom litteratur, film och konst i Bulgarien, Polen, Ryssland och andra länder i Östblocket samt forna Jugoslavien och analysera dem i transnationellt och globalt perspektiv.

Distanskursens upplägg: Kursen består av ett antal seminarier, som ges i form av videokonferenser på dagtid. Det inledande och det avslutande seminarium är obligatoriska. Aktivt deltagande i diskussionerna är en förutsättning för att kunna klara kursen. Utöver dator och internetuppkoppling behövs också headset.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin