Anmälan till teoretiskt kunskapsprov för apotekare och receptarier

Kunskapsproven ges i Uppsala. För att kunna anmäla dig till kunskapsprovet måste din utbildning vara granskad av Socialstyrelsen.

Till det teoretiska provet ges prioritet till de som ej tidigare har gjort provet. Därefter ges de övriga platserna, i mån av plats, till de som har gjort provet tidigare enligt följande prioritetsordning:

  1. de som har haft högst resultat vid tidigare motsvarande delprov (högst poäng vid tidigare teoretiskt prov), men ännu ej uppnått godkänt resultat.
  2. platser tilldelas sedan enligt rangordningen tills antal provplatser fylls.
  3. vid lika prioritering enligt rangordningslistan lottas platserna.

Reserver kallas utifrån den rangordningslista som upprättats intill sju dygn före provstart. Sedan kallas inte fler reserver.

Nästa kunskapsprov äger rum den 26 september 2020. Anmälan är öppen från 13 juli till 19 augusti. På grund av den pågående pandemin med coronaviruset covid-19 är antalet platser begränsat då vi behöver vara färre i lokalen för minskad smittorisk. Max antal platser är 47.

Gå till anmälan

Vad händer efter anmälan?

Efter att du har ansökt om att få göra det teoretiska kunskapsprovet meddelar Uppsala universitet till Socialstyrelsen vilka som har anmält sig till provet. Socialstyrelsen fattar beslut om att provet ska genomföras utifrån detta.

När det är klart skickar Uppsala universitet en kallelse till provet, senast en månad innan provdatumet. Det är därför viktigt att du har angett en e-postadress som fungerar och som du läser regelbundet.

Anmäl dig endast om du är säker på att du vill göra provet. Får du förhinder eller ångrar dig, meddela detta omedelbart till kunskapsprov@farmbio.uu.se.

Information om hur du anmäler dig till det praktiska kunskapsprovet skickas ut till de provdeltagare som är godkända på det teoretiska provet.

Läs om hur du kan förbereda dig inför provet.

Se en film om hur det teoretiska provet går till: