Anmälan till teoretiskt kunskapsprov för apotekare och receptarier

Kunskapsproven ges i Uppsala. För att kunna anmäla dig till kunskapsprovet måste din utbildning vara granskad av Socialstyrelsen.

Till det teoretiska provet ges prioritet ges till de som varit kallade till provtillfälle som ställts in. Därefter kallas de som ej tidigare har gjort provet. Eventuellt resterande platser, fördelas till de som har gjort provet tidigare, utifrån deras resultat vid tidigare prov. Vid lika prioritering enligt rangordningslistan lottas platserna.

  1. Den som varit kallad till provtillfälle som ställts in av lärosätet, i kronologisk ordning på inställda provdatum. (Om fler deltagare finns än antalet tillgängliga provplatser, används prioriteringssteg 2-3 även inom denna grupp.)
  2. Den som ej tidigare deltagit i provet.
  3. Den som har haft högst resultat vid tidigare motsvarande delprov (högst poäng vid tidigare teoretiskt prov), men ännu ej uppnått godkänt resultat. Vid lika prioritering enligt rangordningslistan lottas platserna.

Reserver kallas utifrån den rangordningslista som upprättats intill 14 dygn före provstart. Sedan kallas inte fler reserver.

Nästa teoretiska kunskapsprov ges ges 23 maj 2023. Anmälan är öppen 21 februari-9 april.

Gå till anmälan

Det är viktigt att du fyller i dina personuppgifter korrekt i anmälan. Dubbelkolla din anmälan innan du skickar in den.

Vad händer efter anmälan?

Efter att du har ansökt om att få göra det teoretiska kunskapsprovet meddelar Uppsala universitet till Socialstyrelsen vilka som har anmält sig till provet. Socialstyrelsen fattar beslut om att provet ska genomföras utifrån detta.

När det är klart skickar Uppsala universitet en kallelse till provet, senast en månad innan provdatumet. Det är därför viktigt att du har angett en e-postadress som fungerar och som du läser regelbundet.

Anmäl dig endast om du är säker på att du vill göra provet. Får du förhinder eller ångrar dig, meddela detta omedelbart till kunskapsprov-farmaci@uu.se.

Information om hur du anmäler dig till det praktiska kunskapsprovet skickas ut till de provdeltagare som är godkända på det teoretiska provet.

Film som beskriver hur det teoretiska provet går till i tentamenssalen:

Läs om hur du kan förbereda dig inför provet.

Senast uppdaterad: 2023-02-17