Masterprogram i datavetenskap

120 hp

Studieplan, TDV2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TDV2M
Fastställd av
Naturvetenskapliga utbildningsnämnden, 11 november 2010

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 3 och 4

Den studerande kan under termin 3 välja bland ovan för termin 1 (period 11 och 12), förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda. Det är också möjligt att läsa 1DT054 Projekt DV, 30 hp . Den studerande förväntas under termin 3-4 läsa kursen 1DT540 Examensarbete E i datavetenskap, 30 hp alternativt 1DT550 Examensarbete E i datavetenskap, 45 hp. Examensarbete kan ej påbörjas av en student som samma termin påbörjat kursen 1DT054 Projekt DV.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin