Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap

120 hp

Studieplan, TBV2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TBV2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Diarienummer
TEKNAT 2015/47

Termin 1

Period 1

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen, antingen av de valfria kurserna nedan eller bland andra kurser i inriktningsämnet, till exempel inom kemi, biologi, geovetenskap, datavetenskap eller matematik, förutsatt att förkunskaperna är uppfyllda.

Period 1

Period 2

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Period 2

Termin 2

Period 3

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Period 3

Period 4

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Kursen 1TD908 är för magisterexamen.

Termin 3

Period 1

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Period 2

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Termin 4

Period 3

Period 4

Förutom de ovan angivna valbara kurserna finns även 1TD322 och 1TD326, se nedan, som medger särskild, individualiserad specialisering. Kurser om maximalt 30 hp kan också väljas från andra områden, inom och utom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin