Masterprogram i materialteknik

120 hp

Studieplan, TMT2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TMT2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 oktober 2019
Diarienummer
TEKNAT 2019/267

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Årskurs 2, preliminärt läsår 2021-2022

Termin 3

Avancerad materialanalys 5 hp

MEMS för tillämpningar inom life science 5 hp

Experimentella metoder inom mekanik 5 hp

Material i energisystem II 5 hp

Hållbara material för elektrisk energilagring 5 hp

Kemisk energilagring 5 hp

Funktionella material III 5 hp

Projektkurs i mikro/nanoteknik 10 hp

Projektkurs i nanoteknologi och funktionella material 10 hp

Projektkurs i material för medicinska tillämpningar 10 hp

Ytbeläggningar för energitillämpningar 10 hp

Nanomaterial för energitillämpningar 5 hp

Datorbaserad materialmekanik II 5 hp

Öppen fördjupningskurs i materialteknik 5 hp

Termin 4

Examensarbete i materialteknik 30 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin