Masterprogram i fysik – Energifysik

120 hp

Studieplan, TFY2M, ENER

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFY2M
Inriktningskod
ENER
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2019
Diarienummer
TEKNAT 2019/267

Följande beteckningar används:

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:

1FA587 och 1FA570.

Termin 1

Period 1

Övriga valbara kurser denna period:

Period 2

Termin 2

Period 3

Övriga valbara kurser denna period:

1TE655 ges bara på svenska.

Period 4

Övriga valbara kurser denna period:

1FA597 väljs av de studenter som ska ta en magisterexamen.

Termin 3

Se termin 1.

Termin 4

Övriga valbara kurser inom inriktningen (valfri period):

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin