Kandidatprogram i fysik – Geofysik

180 hp

Studieplan, TFY1K, GEOF

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFY1K
Inriktningskod
GEOF
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2020
Diarienummer
TEKNAT 2020/258

Följande beteckningar används:

G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

G2E - Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen (180 hp)

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

eller

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Övriga kurser:

Period 1 och 2

Period 4

Valfri period

Preliminärt läsår 2021/2022 (gäller studenter antagna höstterminen 2020)

Termin 3

Period 1

Geometri och analys III, 5 högskolepoäng (1MA212)

Linjär algebra II, 5 högskolepoäng (1MA024)

Elektromagnetism, 5 (av 10) högskolepoäng (1FA603)

Period 2

Vågor och optik, 5 högskolepoäng (1FA522)

Fourieranalys, 5 högskolepoäng (1MA211)

Elektromagnetism, 5 (av 10) högskolepoäng (1FA603)

Termin 4

Period 3

Kvantfysik, 3 (av 10) högskolepoäng (1FA521)

Fysikens matematiska metoder, 5 högskolepoäng (1FA121)

Mekanik III, 5 högskolepoäng (1FA103)

Termodynamik, 2 (av 5) högskolepoäng (1FA517)

Period 4

Kvantfysik, 7 (av 10) högskolepoäng (1FA521)

Termodynamik, 3 (av 5) högskolepoäng (1FA517)

Ordinära differentialekvationer I, 5 högskolepoäng (1MA032)

Fluidmekanik, 5 högskolepoäng (1TV024)

Preliminärt läsår 2022/2023 (gäller studenter antagna höstterminen 2020)

Termin 5

Period 1

Tillämpad och miljöinriktad geofysik, 10 högskolepoäng (1GE017)

Tidsserieanalys av geofysiska data, 5 högskolepoäng (1GE049)

Analytisk mekanik, 5 högskolepoäng (1FA163)

Fysikprojekt II, 5 högskolepoäng (1FA604)

Period 2

Global geofysik, 10 högskolepoäng (1GE009)

Kontinuummekanik inom geofysik, 5 högskolepoäng (1GE048)

Beräkningsvetenskap II, 5 högskolepoäng (1TD395)

Termin 6

Period 3

Bergets fysikaliska egenskaper, 5 högskolepoäng (1GE053)

Modern fysik, 5 högskolepoäng (1TE078)

Komplex analys, 5 (av 10) högskolepoäng (1MA022)

Examensarbete C i geofysik, 5 (av 15) högskolepoäng (1GE037)

Period 4

Examensarbete C i geofysik, 10 (av 15) högskolepoäng (1GE037)

Jordens potentialfält, 5 högskolepoäng (1GE035)

Dynamiska system och kaos, 5 högskolepoäng (1FA152)

Komplex analys, 5 (av 10) högskolepoäng (1MA022)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin