Masterprogram i biologiska läkemedel

120 hp

Studieplan, FBL2M

Kod
FBL2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 9 juni 2022
Diarienummer
MEDFARM 2020/1079

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Under det andra året väljer studenten kurser.

Valbara fördjupningskurser 15 hp och del av masterprojekt 45 hp eller valbara fördjupningskurser 30 hp.

Termin 4

Masterprojekt 30 hp eller resterande del av 45 hp-projekt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin