Socionomprogrammet

210 hp

Studieplan, SOC1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SOC1Y
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 20 april 2022
Diarienummer
SAMFAK 2021/42 Doss: 3.2.1

Studieplanen nedan innehåller länkar till kursplaner för programmets kurser. Gå vidare till kursplan för att läsa kursens behörighetskrav.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Valbara kurser på avanceradnivå med inom ämnet socialt arbete om totalt 30 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin