Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring – Campus

180 hp

Studieplan, TKV1K, CAMP

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKV1K
Inriktningskod
CAMP
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 januari 2024
Diarienummer
TEKNAT 2023/166

Termin 1

Period 1

Period 2

1TG283 och 1TG319 kan inte ingå i examen tillsammans på grund av innehållsmässigt överlapp. 

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Tilläggskurs som kräver berörigheten Matematik 3c/Matematik D, Fysik 2, Kemi 1

Termin 4

Period 3

VALBAR TERMIN

Period 4

Termin 5

Period 1

VALBAR TERMIN

Tilläggskurs med en behörighet som innefattar Funktionslära för ingenjörer (1MA278) samt genomgången kurs Algebra och vektorgeometri (1MA008):

Period 2

Preliminär studieplan HT25:

Period 1

Lean management, 5 högskolepoäng (1TG253)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

Six sigma, 5 (av 10) högskolepoäng (1TG294)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

Ledarskap och kultur, 5 högskolepoäng (1TG293)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

Tilläggskurs med en behörighet som innefattar Funktionslära för ingenjörer (1MA278) samt genomgången kurs Algebra och vektorgeometri (1MA008):

Statistik för ingenjörer, 5 högskolepoäng (1MS008)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

Period 2

Förändringsledning, 5 högskolepoäng (1TG314) 

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G2F

Six sigma, 5 (av 10) högskolepoäng (1TG294)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

Ledarskap och coachning, 5 högskolepoäng (1TG296)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

1TG314 ersätter 1TG295 och 1TG268. Ingen av dessa kan ingå i en examen samtidigt.

Termin 6

Period 3

Period 4

Hållbar verksamhetsutveckling (1TG297) och Hållbar verksamhetsutveckling (1TG275) kan inte ingå tillsammans inom examenskravet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin