Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi – Ingång för samhällsvetare

180 hp

Studieplan, TBM1K, BIKG

Kod
TBM1K
Inriktningskod
BIKG
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 januari 2024
Diarienummer
TEKNAT 2023/166

Följande beteckningar används:

G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

G2E - Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen (180 hp)

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

Termin 1

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Under tredje året ska studenten läsa antingen 1BG210 Självständigt arbete i biologi 15 hp eller 1BG214 Examensarbete C i biologi 15 hp. Därutöver väljer studenten någon av nedanstående kurser på grundnivå. Studenten kan också välja kurser från avancerad nivå (max 60 hp), förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda och att studenten uppnått 120 hp.

Se sist under termin 6 för övriga kurser som antingen går på deltid/sommartid eller där perioden ännu ej är bestämd.

Period 3

1BG213 ges i mån av resurser.

1BG206 ges i mån av resurser.

Period 4

Övriga kurser på deltid/sommartid eller ännu ej bestämd tid.

1MB205 ges i mån av resurser och under förutsättning att studentunderlaget är tillräckligt stort.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin