Socionomprogrammet

210 hp

Studieplan, SOC1Y

Kod
SOC1Y
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 februari 2024
Diarienummer
SAMFAK 2021/42 Doss: 3.2.1

Studieplanen nedan innehåller länkar till kursplaner för programmets kurser. Gå vidare till kursplan för att läsa kursens behörighetskrav.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Terminerna 5 och 6 utgörs av följande fyra kurser:

Termin 6

Studenterna delas vid behov i två grupper. Den ena gruppen läser kurserna i ordningsföljden 2SC117 och 2SC145 och terminen därpå 2SA001 och 2SC125. Den andra gruppen läser först kurserna 2SA001 och 2SC125 och terminen därefter 2SC117 och 2SC145. Detta gäller för studentkullarna som startar programmet Ht23 och Ht24.

Termin 7

Valbara kurser på avanceradnivå med inom ämnet socialt arbete om totalt 30 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin