Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap

120 hp

Studieplan, TBV2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TBV2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 maj 2013
Diarienummer
TEKNAT 2012/87

Termin 1

Period 11.

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen, antingen av de valfria kurserna nedan eller bland andra kurser i inriktningsämnet, till exempel inom kemi, biologi, geovetenskap, datavetenskap eller matematik, förutsatt att förkunskaperna är uppfyllda.

Period 12.

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Termin 2

Period 13.

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Period 14.

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Kursen 1TD908 är för magisterexamen.

Termin 3

Period 21.

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Period 22.

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Termin 4

Förutom de ovan angivna valbara kurserna finns även 1TD322 och 1TD326, se nedan, som medger särskild, individualiserad specialisering. Kurser om maximalt 30 hp kan också väljas från andra områden, inom och utom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin