Svenska i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-05691 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 15 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Vill du känna dig säkrare i muntlig kommunikation på din utbildning och vill du bli bättre på att läsa texter och utveckla ditt skrivande för akademiska sammanhang? Kurspaketet Svenska i akademiska sammanhang består av fyra separata kurser som genom analyser, övningar, föreläsningar, seminarier och individuell återkoppling tränar och stärker den språkliga förmågan att kunna delta i akademiska sammanhang.

Kursen Läsande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk behandlar läsande och textanalys med tyngdpunkt på akademiska sammanhang. På kursen analyseras och diskuteras texter av olika omfång med avseende på struktur och innehåll och på så sätt utvecklas ordförråd och lässtrategier för att stärka förmågan att tillgodogöra sig olika typer av text och stora textmassor.

Kursen Muntlig kommunikation i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk behandlar kommunikativ kompetens i talad svenska, såsom uttal, flyt, grammatisk korrekthet, retorik och presentationsteknik. Genom att analysera talad svenska, använda språket i kommunikativa situationer och få individuell återkoppling övas förmågan att tala svenska.

Kursen Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk ger verktyg för att förbättra skrivandet med avseende på det svenska språkets grammatik, strategisk ordbildning, utveckling av ett formellt ordförråd och medvetenhet om textstrukturer.

Kursen Vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk är en fortsättning på kursen Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk. På kursen skriver de studerande ett självständigt arbete inom ett valfritt vetenskapligt område och får individuell återkoppling kontinuerligt.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76