Limnologi D, 15 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 27 oktober 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-17423 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: 29 juli 2021 – 29 augusti 2021

Behörighet: Kandidatexamen inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Kursen behandlar vattenbaserade ekosystems struktur och funktion, med särskild fokus på sjöar.

Förutom att ge kunskap om de ekologiska processerna, tar kursen upp kvantitativt viktiga organismer samt karaktärsarter i olika typer av vattenlevande system. Alla stora organismgrupper, från mikroorganismer till fisk, och deras interaktioner, behandlas. Kursen omfattar även abiotiska faktorer som vattnets fysik och kemi med koppling till utvärdering av vattenkvalitet. Kolet, kvävets och fosforns kretslopp och deras koppling till miljöfrågor som klimat och övergödning behandlas.
 
Kursen kännetecknas av många praktiska moment såväl i fält, lab och datormiljö och avslutas med en fältkurs vid sjön Erken utanför Norrtälje.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Studievägledning biologi

E-post: studievagledare@ibg.uu.se