Termodynamiska principer, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 33 %, Campus

  Startdatum: 31 oktober 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-16511 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 10 oktober 2022 – 30 oktober 2022

Behörighet: 20 hp kemi inklusive Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp eller Kemins grunder och principer 15 hp, samt Baskurs i matematik 5 hp. Genomgångna kurser Envariabelanalys 10 hp och Fysik för kemister 5 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

I alla typer av system, kemiska, biologiska, eller tekniska, är det samma termodynamiska principer som beskriver egenskaperna vid jämvikt. Vi diskuterar hur växelverkningar mellan molekyler hänger samman med makroskopiska egenskaper och termodynamiska resonemang används för att utföra beräkningar på blandningar, reaktions- och fasjämvikter. Vi ger även exempel på hur kunskap om termodynamiska principer kan användas för att förstå vilka processer som är möjliga att utnyttja för energiproduktion.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kemi - Ångström

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 20 Uppsala

Box 523, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 6842

E-post: info-ang@kemi.uu.se

Kursexpeditionen för kemi

E-post: kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10, 018-471 37 11