Nuklidproduktion och radiokemi, 9 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 19 september 2022

  Slutdatum: 10 november 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-49001 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inom naturvetenskap (fysik, radiofysik, kemi eller biologi), medicin, farmaci samt Strålskydd och medicinska effekter av strålning, 6 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21750 kr

Studieavgift, totalt: 21750 kr

Om kursen

I denna kurs fokuserar du på viktiga moment vid framställning och användning av radionuklider inom diagnostik och terapi. Kursen behandlar produktion och separation av radionuklider samt radioaktiv inmärkning av biomedicinskt intressanta molekyler för diagnostisk användning i patienter, PET, SPECT, laboratorieverksamhet i odlade celler och i försöksdjursverksamhet.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Dag Hammarskjölds väg 20 751 85 Uppsala

Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA

Telefon: 018-471 4580

Vladimir Tolmachev

E-post: vladimir.tolmachev@igp.uu.se

Telefon: 018-471 34 14