AI och filosofi, 10 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, Kvällstid, 50 %, Distans

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 27 november 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-50808 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Uppläggning för distanskurs: Distansstudierna sker med hjälp av e-mötesverktyget Zoom och lärplattformen Studium. För att kunna följa med i kursen behöver studenten en dator och internetuppkoppling.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 15000 kr

Studieavgift, totalt: 15000 kr

Om kursen

Kursens tema är artificiell intelligens (AI) och de filosofiska och etiska frågor som AI aktualiserar. Den tjänar som introduktion både till vad AI är och till de filosofiska och etiska frågeställningarna.

Klassiska filosofiska frågor som väcks är till exempel frågor om vad intelligens, medvetande, kunskap och förståelse är. Vad krävs för att ett system kan kallas intelligent eller sägas ha kunskap? Kräver intelligens medvetande?

AI ger också upphov till etiska frågeställningar. Vilka risker finns med AI och dess utveckling och hur ska vi se på dessa? Har system med artificiell intelligens moraliska rättigheter? Kursen behandlar dessa och liknande filosofiska frågeställningar. Dessa frågeställningar är centrala för en förståelse av vad AI är och kan bli och av vad AI kommer att betyda för oss i framtiden.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99