Studieplan för Masterprogram i datavetenskap

Master's Programme in Computer Science

Inriktning: Concurrency och parallellprogrammering (Concurrency and Parallel Programming)

Studieplan(er)

Inriktningen består av följande kurser. Övriga kurser väljs fritt från den allmänna inriktningen, Datavetenskap.

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Termin 4