Infrastrukturer inom humaniora och samhällsvetenskap

Uppsala universitet erbjuder infrastruktur i världsklass inom humaniora och samhällsvetenskap, såsom databaser, plattformar och samlingar. Förutom våra lokala forskningsinfrastrukturer är vi värd för flera nationella och internationella infrastrukturer. Vidare deltar vi i olika infrastrukturer som leds av andra universitet och organisationer.

Internationella

Nationella

Lokala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin