33.2.4 Fasta tillståndets elektronik

Del av Institutionen för elektroteknik

Ekonom: Maria Brandt

Avdelningsföreståndare: Zhen Zhang

Programansvarig professor: Shi-Li Zhang

Forskarutbildningsansvarig professor: Shi-Li Zhang

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75237 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA
Webbsida:
https://elektroteknik.uu.se/
Föreståndare:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin