Uppsala universitets vision, mål och strategier

Uppsala universitet är Sveriges första universitet, grundat redan 1477. Vi är idag ett brett forskningsuniversitet med tydliga mål: Att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och samverka med det omgivande samhället för att på olika sätt bidra till en bättre värld.

Ur Mål och strategier för Uppsala universitet

Man som går i ett arkiv

Uppsala universitets uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld.

  • Universitetet vilar på idén och grundhållningen att investeringar i utbildning och forskning bidrar till en bättre framtid.
     
  • Målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans i en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö.
     
  • Universitetet ska med all sin bredd och samlade styrka stödja en hållbar utveckling och verka för öppenhet och respekt.
     
  • Universitetet verkar mitt i det samhälle som det är en del av. Samverkan är ett medel för att den akademiska kunskapsbasen ska få genomslag och komma till nytta i samhället.

Mål och strategier för Uppsala universitet.

Inspel till regeringens forskningspolitik från och med 2021

Under 2020 väntas regeringen presentera en ny forskningsproposition med målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. Till det arbetet har lärosätena och andra aktörer ombetts komma med inspel. Uppsala universitet framhåller att en satsning motsvarande en ramökning på 3.5 miljarder är nödvändig. 

Uppsala universitets inspel till regeringens forskningspolitik från och med 2021 (pdf)

Inspelets försättsblad: Uppsala universitets inspel till regeringens forskningspolitik från och med 2021

Plan för universitetets rumsliga struktur

Fyra personer tittar och pekar på en karta som ligger på ett bord

Att utveckla den fysiska miljön inom de lokaler och markområden som universitetet disponerar, men också samspelet med den omgivande stadsmiljön, är en av flera viktiga förutsättningar för universitetets utveckling. Projekt Utvecklingsplan 2050 har tagit fram en översiktlig plan för universitetets rumsliga struktur och fysiska gestaltning under de kommande decennierna.

Senast uppdaterad: 2021-09-16