Företagsekonomi A

30 hp

Kurspaket, Grundnivå

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kurspaketet

Kurserna ger en bred introduktion till ämnet företagsekonomi. Kurserna behandlar bland annat centrala problem och frågeställningar inom marknadsföring och organisering och knyter an till både nystartade och etablerade företag liksom andra former av organisationer i samhället. Du lär dig också att förstå redovisningsinformation och får grundläggande kunskaper om företags ekonomistyrning.

Om du läst Företagsekonomi A och avser att söka till Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet, kontakta studievägledningen i samband med att du söker programmet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin