Psykologi C: OBM och arbetspsykologi

30 hp

Kurspaket, Grundnivå

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kurspaketet

Kurspaketet syftar till att ge fördjupade kunskaper i, och erfarenhet av, de olika momenten i empirisk psykologisk forskning och vetenskapligt författarskap. Den ska vidare ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom främst statistisk analys av psykologiska data samt ge träning i att kritiskt granska vetenskapliga texter. Kurspaketets allmänna mål är att förbereda för verksamhet inom psykologisk forskning och psykologiskt utredningsarbete. Inom kurspaketet ingår en fördjupning inom arbetspsykologi och ledarskap med både teoretiska och praktiska moment.

Kurspaketet består av tre kurser:

  • Metod och statistisk analys, informationssökning och rapportskrivning, 7,5 hp
  • OBM och arbetspsykologi, 7,5 hp
  • Vetenskapligt arbete, 15 hp

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin