Fysikundervisning i praktiken

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA516

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen utforskar konsekvenser av olika undervisningsformer i fysik genom diskussioner rörande fysikens natur som vetenskaplig gren med exempel på forskning om studenters förståelse av grundläggande fysik och varför fysik kan uppfattas som svårt och hur ett genusperspektiv kan integreras i fysikundervisningen.

Distanskursens upplägg: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin