Dynamiska geosystem - global förändring

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GV014

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en översikt av de viktigaste processerna inom och samspelet mellan olika komponenter i jordens geosystem, nämligen atmo-, bio-, kryo-, hydro- och litosfären. Kursen fokuserar på hur dessa dynamiska interaktioner resulterar i förändringar i global skala på jordens klimat och biogeokemiska cykler vid olika tidsskalor, från miljontals år till årtionden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin