Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1GV129

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en introduktion om förnybara energitekniker (RETs) och projekt, med utgångspunkt från deras viktigaste för- och nackdelar. Kursen visar hur en dekompositionsanalys av RETs kan göras där hänsyn tas till ett antal kriterier för hållbarhet samt hur den beskriver behovet av en samlad bedömning av konkurrerande projekt. Metoderna i Multi-Criteria Analysis introduceras som ett lämpligt operativt verktyg i planering för förnybar energi och deras relevans belyses med fokus på vindkraft.

Distanskursens upplägg: Kursen ges som nätbaserad utbildning. Diskussionsforum finns tillgängligt. För att delta i kursen behöver du en dator med internetuppkoppling.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin