Grundläggande farmakologi

15 hp

Kurs, Grundnivå, 3FF204

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig kunskaper om läkemedlens effekter i den mänskliga organismen. Speciell vikt läggs på läkemedlens verkningsmekanismer på cellulär nivå, deras användningsområden, biverkningar och interaktioner.

Distanskursens upplägg: Kursen är internetbaserad. Undervisningen består av handledda självstudier via en webbaserad lärplattform som används för seminarier och diskussioner. Kommunikation mellan studenter och lärare sker löpande under kursens gång via kursens lärplattform. Individuell skriftlig examination sker via ett internetbaserat verktyg. För att delta i undervisningen krävs dator med internetuppkoppling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin