Grundläggande farmakologi

15 hp

Kurs, Grundnivå, 3FF204

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig kunskaper om läkemedlens effekter i den mänskliga organismen. Speciell vikt läggs på läkemedlens verkningsmekanismer på cellulär nivå, deras användningsområden, biverkningar och interaktioner.

Uppläggning för distanskurs: Kursen är internetbaserad. Undervisningen består av handledda självstudier via en webbaserad lärplattform som används för gruppövningar och diskussioner. Kursdeltagarna ges individuell återkoppling på övningar. Kommunikation mellan studenter och lärare sker via kursens lärplattform. Individuell skriftlig examination sker via ett internetbaserat verktyg. För att delta i undervisningen krävs dator med internetuppkoppling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin